Zakup ziemi - krok po kroku
Inne

Zakup ziemi – krok po kroku

Jak nabyć działkę pod budowę domu nie żałować inwestycji? Po pierwsze zakup ziemi powinien być zawsze dobrze przemyślany. Po drugie koniecznie należy sprawdzić, jakie informacje zostały zawarte w dotyczących tego gruntu dokumentach. Po trzecie pozostaje jeszcze sprawdzenie sytuacji w terenie – i z góry uprzedzam, że nie chodzi tu tylko o to, czy działka podoba się inwestorowi, czy też nie.

Zakup ziemi pod budowę domu, o ile ma stanowić udaną i przynoszącą satysfakcję inwestycję, wymaga sprawdzenia niezwykle istotnych dla inwestora kwestii.

Wydział ksiąg wieczystych miejscowego sądu i istotne informacje

Jeśli inwestor jest zainteresowany nabyciem konkretnej nieruchomości, przed dokonaniem transakcji zakupu powinien sprawdzić dokładnie, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem działki. Może też okazać się, że grunt jest w użytkowaniu wieczystym. Odpowiednie informacje będą zawarte w księdze wieczystej konkretnej działki. Numer księgi wieczystej (KW) zazwyczaj jest w stanie podać osoba, która sprzedaje nieruchomość, ale można sprawdzić go również w ewidencji gruntów, znając numer działki.

Zakup ziemi wymaga również sprawdzenia, czy nieruchomość posiada wpis do hipoteki oraz czy ciążą na niej jakiekolwiek inne zobowiązania i obciążenia. Może się bowiem okazać, że ustanowiono dla niej służebność przejazdu i przechodu albo służebność przesyłu, co oznacza konieczność każdorazowego udostępniania nieruchomości osobom, które chcą się dostać do działki sąsiedniej albo wodociągom, zakładowi energetycznemu lub gazowni (w zależności od tego, czego dotyczy przesył). Takie informacje również znajdują się w KW. Można je sprawdzić w wydziale ksiąg wieczystych miejscowego sądu albo na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl.

Zakup ziemi a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Kolejną istotną kwestią pozostaje sprawdzenie, jakie zapisy dotyczące konkretnego gruntu zostały zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego jest to istotne? – Przede wszystkim dlatego, że w przeciwnym razie może dojść do sytuacji, że inwestor nabędzie nieruchomość, na której nie będzie mógł wybudować wymarzonego domu. W planach miejscowych określony jest sposób użytkowania gruntu i jego przeznaczenie. Są tam też informacje dotyczące gruntów sąsiednich. Warto się z nimi zapoznać, bo może się okazać, że na sąsiedniej nieruchomości dopuszczone jest realizowanie inwestycji, która będzie powodować dużą uciążliwość, np. budowa trasy szybkiego ruchu albo dużego zakładu przemysłowego.

Jak wygląda sytuacja w terenie?

Inwestorzy, którzy decydują się na zakup ziemi, zapominają zwykle, jak ważne jest sprawdzenie, jaki grunt znajduje się na działce oraz jaki jest poziom wód gruntowych. W tym celu warto wykonać badania geotechniczne, które dadzą wiarygodne informacje. Jest to o tyle istotne, że rodzaj gruntu może wpływać na jego nośność, a co za tym idzie na stabilność konstrukcji budynku. Wiedząc, jaki grunt znajduje się na działce, architekt może zalecić wykonanie odpowiadających mu fundamentów. Czasem zdarza się też, że wykonujący badanie geolog odradzi budowę, ze względu na występowanie osuwisk. Badanie geotechniczne można wykonać jeszcze przed nabyciem nieruchomości, o ile wyrazi na to zgodę jej właściciel.

Zakup ziemi nie powinien ograniczać się wyłącznie do stwierdzenia – podoba mi się – i przyjęcia akceptowanej dla inwestora ceny. Istnieją też inne ważne kwestie, które należy uwzględnić.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CommentLuv badge